Algemene voorwaarden

 1. Alle aanbiedingen in deze online kiosk zijn exclusief voor studenten, docenten, professoren, leerlingen, leerkrachten, instituten en CJP-ers en zijn enkel geldig in België. Voor De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar zijn deze aanbiedingen enkel geldig voor HOBU- en universiteitsstudenten.

 2. Het aantal abonnementen op verschillende titels is onbeperkt. U kan via 4UCAMPUS enkel een abonnement nemen op een publicatie indien u nog géén abonnement hebt of hebt gehad op deze publicatie (andere naam & ander adres). Voor de verlenging/hernieuwing van uw abonnement ontvangt u, afhankelijk van de titel, van 4UCAMPUS of van de uitgever een betalingsformulier. Een uitgever heeft steeds het recht een aanvraag te weigeren.

 3. De aanbiedingen, cadeaus en extra's zijn geldig voor nieuwe abonnees gedurende heel het academiejaar 2020-2021, onder voorbehoud van zetfouten, prijswijzigingen en annulaties. Hierbij vervallen ook alle vorige aanbiedingen. Op deze site staan de correcte aanbiedingen en kortingen.

 4. Alle extra-acties zijn strikt geldig vanaf de datum van verzending van de boodschap t.e.m. de aangegeven datum. Helaas kunnen wij de beloofde extra's niet toekennen aan abonnementen ingeschreven en/of besteld voor of na deze datum.

 5. Met normale prijs of kioskprijs komt het bedrag overeen van het aantal nummers, speciale nummers, speciale edities, … binnen de abonnementsperiode aan kioskprijs. Indien het abonnement eveneens een digitale versie bedraagt, wordt bij de kioskprijs ook de digitale prijs van in de iTunes Store meegerekend. Als het abonnement uitsluitend beschikbaar is via abonnement, betreft het de normale abonnementsprijs, die u bij de uitgever terugvindt. Alle prijzen zijn steeds btw inclusief zowel de kioskprijzen als de abonnementsprijzen van 4UCAMPUS.

 6. 4UCAMPUS heeft voor particulieren, gezinnen en bedrijven andere pers-aanbiedingen geselecteerd, onder de naam MediaLink. Bezoek hiervoor de website www.medialink.be

 7. Voor alle verdere inlichtingen kan u onze klantendienst steeds bereiken via info@4uCampus.be of op het nummer 03/281.48.27 en dit elke werkdag van 9u tot 13u.

 8. Herroepingsrecht: 4UCAMPUS volgt de nieuwe Richtlijn inzake Consumentenrechten (actief vanaf 13 juni 2014) - u kan gebruik maken van het modelformulier uit het Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht om uw aanvraag te annuleren Wettelijke garantie : 4UCAMPUS selecteert producten en diensten van partners die instaan voor de levering, opvolging en garanties. Daar waar 4UCAMPUS steeds de belangen van haar klanten behartigt, verwijzen wij voor de garanties en procedures naar de betrokken partners.

 9. Klachtenprocedure: We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan op verschillende manieren klacht neerleggen waarbij we verwijzen naar het boek VI van het Wetboek Economisch Recht a. Het gemakkellijkst kan u ons contacteren via mail of op het nummer 03/281.48.27 en dit elke werkdag van 9u tot 13u of per post naar Borsbeeksebrug 34/1, 2600 Berchem. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen en door te geven aan de betrokken partner-uitgever.
  b. Of je kan via de geschillenregeling bij het Online Dispute Resolution platform van de EU (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN) terecht c. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, e-mail: Info@SafeShops.be.

 10. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wetboek VI van het wetboek Economisch recht. Naast onze eigen klachtenprocedure, kan u vanaf 1 juni 2015 voor buitengerechtelijke consumentengeschillen terecht bij de Consumentenombudsdienst (COD). Deze dienst kan u in de eerste plaats informatie verschaffen over uw rechten als consument. Indien u klachten heeft, kan u hiervoor ook bij de COD terecht. De COD zal uw klacht analyseren om deze vervolgens aan het bevoegde bemiddelingsorgaan door te geven. Daarnaast kan u ook terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 11. Privacybeleid:4UCAMPUS hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden door 4UCAMPUS en zijn partners in het kader van de verwerking van de aanvragen en bestellingen en om u op de hoogte te houden van de activiteiten en promoties. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot 4UCAMPUS Borsbeeksebrug 34/1 2600 Berchem of via mail. Conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen , beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan 4UCAMPUS, Borsbeeksebrug 34/1 2600 Berchem of via info@4ucampus.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 4UCAMPUS kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. U heeft natuurlijk ook het recht om uw gegevens te wissen uit onze bestanden, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om uw toestemming in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij de GBA = Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

4UCAMPUS, Borsbeeksebrug 34/1, 2600 Berchem - info@4ucampus.be - Studentforstudents vzw BE680 431 145 - Iban BE04 7360 4165 8231 - Tel +32 (0)3 281.48.27