Algemene vragen

Om een optimale administratieve opvolging van uw abonnement te garanderen maakt 4UCAMPUS méér en méér gebruik van het internet. Zo kunnen wij u een overschrijvingsformulier voor uw abonnement of verlenging doormailen, u verwittigen van de opstart van uw abonnement, uw vragen ten alle tijde beantwoorden, ... Wij beperken hierdoor ook het papiergebruik.
De door u verstrekte informatie is bestemd voor intern gebruik in de gegevensbanken van 4UCAMPUS en de betrokken uitgever. De verwerking van uw gegevens maakt het voor ons mogelijk om aan uw vraag te beantwoorden. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens (wet van 8/12/1992). Zonder uw schriftelijk tegenbericht kunnen ze overgedragen worden aan derden.
U kan de klantendienst 24/24 en 7/7 bereiken via info@4ucampus.be of per fax op 03/281.48.29. 4UCAMPUS behandelt uw vraag binnen de 48uur. U kan ons ook elke weekdag tussen 9u en 13u telefonisch bereiken op 03/281.48.27.

Abonnementen

4UCAMPUS onderhandelt voor u met binnen- en buitenlandse uitgevers om de beste prijzen te kunnen aanbieden. Als dank voorziet de uitgever voor 4uCampus-abonnees dikwijls nog een extra cadeau.
De 4UCAMPUS-tarieven zijn geldig gedurende het lopende academiejaar. Het kan gebeuren dat een uitgever zijn aanbod wijzigt (bv. prijsverhogingen, ander cadeau, …).  Indien u uw abonnement reeds betaald hebt, blijft de originele aanbieding gelden voor dat besteld abonnement.
De cadeaus van de uitgevers worden door hen persoonlijk naar het leveringsadres gestuurd. Indien het geschenk van 4UCAMPUS komt, wordt dit naar het facturatieadres verstuurd. De geschenken worden binnen een periode van 4 weken na opstart van het abonnement of na afloop van de actie verstuurd.
Afhankelijk van de gekozen titel(s) heeft u de keuze: veilig online-betalen (via onze partner Multi Safe Pay) met de meest gangbare creditcards, bancontact, Paypal of via overschrijving. Op de laatste pagina van uw bestelling kan u deze keuze aangeven.
Opteert u liever voor een overschrijvingsformulier dan ontvangt u bij een geldig e-mailadres onmiddellijk een e-mail met betaalinstructies. Anders ontvangt u een overschrijvingsformulier via de post. Voor sommige titels heeft u geen keuze – dan stuurt de uitgever u zelf een overschrijvingsformulier (voorlopig nog altijd via de post).
Sommige uitgevers verkiezen een eigen incasso-procedure, waarbij het betalingsformulier rechtstreeks door de uitgever naar u wordt gestuurd.
De uitgever zelf staat altijd in voor de verzending van uw krant of tijdschrift. 4UCAMPUS fungeert alleen als controle-, bestel- en betaalplatform. Na ontvangst van uw betaling, bestellen wij het abonnement bij de uitgever, die de verdere opvolging voor zijn/haar rekening neemt.
Na betaling wordt uw abonnement bij de betrokken uitgever besteld. Het opstarten van de verzending neemt ongeveer 1 tot 4 weken in beslag, afhankelijk van de publicatie (Bij Scientific American Magazine US kan dit tot 3 maanden duren). Uw abonnement start uiteraard te lopen vanaf het moment dat u uw eerste exemplaar in de bus krijgt.
De prijs zoals geafficheerd op de website van 4UCAMPUS is de prijs all-inclusive: er worden u geen administratieve noch leveringskosten meer aangerekend.
Zolang u nog geen betaling uitgevoerd heeft, volstaat het de klantendienst te contacteren om uw bestelling te annuleren. Eens betaald kan u het abonnement op een Belgische titel op elk moment opzeggen en de resterende exemplaren (minus soms een administratieve kost) laten terugbetalen. Voor betalingen die u aan 4UCAMPUS voldeed, staan wij in voor de dienstverlening, anders verwijzen wij u naar de klantendienst van de uitgevers. Soms beroept de uitgever zich op het artikel 47 'U beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien (art. 47, §4, 4° WMPC)' - 4UCAMPUS ziet zich dan verplicht de modaliteiten van de uitgever te volgen.
Bij 4UCAMPUS heeft u geen enkele verdere aankoopverplichting. Noch om uw abonnement(en) te verlengen, noch om meerdere abonnementen per jaar te bestellen. Opgelet: de uitgaves uit Nederland, kennen wel een automatische verlenging. Lees de informatie voor opzegging in het blad zelf.
Een eenvoudig telefoontje, fax, brief of e-mail naar de 4UCAMPUS klantendienst volstaat om uw adres tijdens de vakantie te wijzigen of uw abonnement tijdens deze periode op te schorten.
Eens de betaling is doorgevoerd, is het voor de meeste titels niet mogelijk het abonnement stop te zetten en het resterende bedrag terug te innen. Voor meer info hieromtrent, contacteer de klantendienst
Voor bepaalde titels is dit mogelijk. Gelieve hiervoor de klantendienst te contacteren
Alle aanbiedingen op de site van 4UCAMPUS zijn alleen geldig in België en voor nieuwe abonnees. Sommige buitenlandse titels kunnen wel verdergezet worden in het buitenland nadat ze eerst op een Belgisch adres worden ingeschreven en opgestart. Contacteer hiervoor steeds onze klantendienst.
Dit veld dient u niet verplicht in te vullen op de bestelpagina maar laat ons toe te achterhalen waar u  het 4UCAMPUS-aanbod ontdekt heeft. Deze code kan een cijfer- of letterreeks zijn, die u terugvindt op een folder van 4UCAMPUS.

Apple for Education

Zodra uw bestelling bij Apple binnenkomt, ontvangt u van hen een bevestiging per e-mail met de gegevens van uw bestelling en de verwachte beschikbaarheid en levertijd. U kunt de status van uw bestelling bekijken op de selfservicesite van Apple
Controleer of het e-mailadres op uw bestelling correct is en/of de e-mail niet per ongeluk naar een map met ongewenste e-mail is verplaatst. U kunt uw e-mailadres wijzigen op de Apple site via de selfservicesite.
De verwachte leverdatum is steeds zichtbaar op het scherm bij de bestelling zelf.
Om de meest recente informatie over uw bestelling te bekijken of de levering te volgen, gaat u naar de selfservicesite van Apple.
Aangezien u tot 10 % korting kan ontvangen, vraagt Apple uw statuut te verifiëren. U dient gewoonweg een kopie van uw studenten/lerarenkaart door te sturen naar info@4ucampus.be. 4uCampus past uw statuut dan binnen de 48uur aan.

PressReader

http://www.4ucampus.be/upload/partners/PressReader/Handleiding_PressReader_nl.pdf
http://www.4ucampus.be/upload/partners/PressReader/Handleiding_PressReader_nl.pdf
http://www.4ucampus.be/upload/partners/PressReader/Handleiding_PressReader_nl.pdf
http://www.4ucampus.be/upload/partners/PressReader/Handleiding_PressReader_nl.pdf