VGK - Vlaamse Geschiedkundige Kring

VGK is de faculteitskring die instaat voor de studenten van de opleiding Geschiedenis aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. De kring tracht een nauwe band te onderhouden met alle studenten die deze opleiding aanvangen en communiceert intensief met de vakgroep Geschiedenis, het academisch personeel en andere instituties van de faculteit. We vertegenwoordigen ongeveer 400 studenten. Daarbij is de VGK een erkende kring door zowel Stad Gent, UGent als het overkoepelende Faculteitenkonvent van onze universiteit.

De VGK bestaat al sinds 1931 en heeft in die periode een expertise opgebouwd om de studenten geschiedenis op een correcte manier te begeleiden tijdens hun opleiding. Ons team van 23 gemotiveerde studenten staat in voor studentikoos vermaak, maar evenzeer voor de boeken en cursussen, studiebegeleiding, infomomenten, cultuuruitstappen, sport, reizen, lezingen en studentenvertegenwoordiging op alle niveaus van de UGent.

Meer info over VGK vindt u op: www.vgkgent.be

4uCampus  wil hen daarbij graag ondersteunen door op hun activiteiten gratis exemplaren van kranten en tijdschriften ter beschikking te stellen, die bij hun doelstellingen aanleunen.